Správa z 2. stretnuria reformátorov v psychiatrii (Driebergen, 3. – 5. 9. 1994)

Pečeňák, J.