Koncepce detoxikačních jednotek a jejich vybudování (návrh)

Hampl, K.