Jógová, relaxační a jiná cvičení pro aktivisty a účastníky peer programů na školách

Nešpor, K. – Výletová, S.