Súčasná drogová scéna a forenzne psychiatrická prax

Kolibáš, E. – Novotný, V.