Dočkáme sa animálneho modelu patologického hráčstva?

Patarák, M.

Iowa Gambling Task (IGT) je zlatým štandardom v skúmaní rozhodovania a hráčskeho správania u ľudí a v rôznych klinických stavoch, aj keď v poslednom období proti nemu vzrastá istá kritika. Je stále viacej animálnych testov, ktoré ašpirujú na to, byť analógiou IGT u zvierat. V roku 2009 sa prvýkrát objavila Rat Gambling Task (rGT) pre hlodavce, pričom farmakologickými manipuláciami a mikrochirurgicky navodenými léziami sa prišlo na množstvo pozoruhodných výsledkov. Pre primáty bola zas predstavená Primate Gambling Task (PGT), s rôznymi variáciami skúmajúcimi vplyvy zmien okolností a externých či interných faktorov na výkon v úlohe. Tieto experimenty sú krokom smerom k animálnemu modelu patologického hráčstva, pre ktoré, na rozdiel od závislostí od psychoaktívnych látok, podobné simulácie nie sú k dispozícii.

Kľúčové slová: animálne modely závislostí – rozhodovanie – patologické hráčstvo – Iowa Gambling Task – Primate Gambling Task – Rat Gambling Task