Čítanie z Jellineka

Grohol, M.

22. októbra 2013 sme si pripomenuli 50. výročie straty E. M. Jellineka, jedného z popredných alkohológov 20. storočia, možno najvýznamnejšieho vôbec. Jeho dielo zásadne ovplyvnilo naše predstavy o alkoholizme ako i medicínsku prax. Bol zástancom medicínskeho modelu alkoholizmu. V domácej literatúre sa často stretneme s odvolaním sa na jeho meno, no už len málo profesionálov má k dispozícii jeho originálne texty. Tento príspevok sa pokúsi nahradiť existujúcu medzeru. Jellinek chápal „alkoholizmus“ veľmi široko ako „akékoľvek užívanie alkoholických nápojov, ktoré spôsobuje škodu jedincovi, spoločnosti alebo obom“, i preto ho uvádzal v úvodzovkách. Článok sa skladá z dvoch častí. V prvej časti práce je stručne priblížený život autora. Druhá časť je venovaná trom kľúčovým témam jeho diela: 1. Alkoholizmus ako choroba; 2. Alkoholizmus ako progresívne ochorenie; a 3. Typológia alkoholizmu. Prvé dve témy sú spracované formou excerptu z dvoch analýz členov Anonymných alkoholikov (AA) publikovaných v rokoch 1946 a 1952, tretia téma je priblížená formou prekladu výňatku z III. kapitoly jeho najznámejšieho diela The Disease Concept of Alcoholism (1960).

Kľúčové slová: Jellinek – alkoholizmus ako choroba – vývojové štádiá alkoholizmu – typológia alkoholizmu