Správa z Dní Profesora Vladimíra Novotného v Bojniciach – 8. bojnickej AT konferencie

Višňovský, E.