Zajištění dostupnosti zdravotní péče o zneužívající a závislé osoby v rámci státem garantovaného sortimentu služeb veřejného zdravotnictví

Hampl, K.