Slovník súčasnej generácie drogovo závislých

Vajdičková, K. – Kolibáš, E.