Klasifikácia závislostí v pohľade novej Medzinárodnej klasifikácie chorôb (10. revízia)

Novotný, V. – Kolibáš, E.