Protialkohol Obz Ročník 29, Rok 1994, Číslo 1

Kolibáš, E. – Novotný, V. – André, I.
s. 1 – 6
Fetální alkoholový syndrom    Prehľadové práce
Zima, T.
s. 7 – 14
Pavúk, A.
s. 15 – 25
Mráčková, E. – Frouzová, M.
s. 27 – 29
Kovács, L. – Dorčáková, H.
s. 31 – 32
Frouzová, M. – Mráčková, E. – Lešetická, J.
s. 33 – 36
Pestúnová, M.
s. 37 – 39
Nešpor, K. – Csémy, L.
s. 39 – 41
Pokora, J.
s. 42 – 43