Některé problémy prevence abúzu alkoholu a ostatních drog

Hampl, K.