Změny v motivaci při ústavní léčbě závislostí v nových společenských podmínkách

Straka, V. – Straková, V.