Protialkohol Obz Ročník 27, Rok 1992, Číslo 6

Závislosti: alkoholizmus a toxikománie    Prehľadové práce
Meyer, R. E.
s. 321 – 332
Novotný, V. – Kolibáš, E. – Kešický, D.
s. 337 – 344
Zima, T.
s. 345 – 355
Kondáš, O. – Kordačová, J.
s. 357 – 363
Drug connection    Protidrogová politika
Hejda, J. – Klamo, R.
s. 365 – 372
Hrabal, A.
s. 373 – 377
Starověké civilizace a alkohol    História adiktológie
Žampachová, V. – Hirt, M.
s. 379 – 383
Fetální alkoholový syndrom    Na pomoc praxi
Horáček, J.
s. 383 – 384