Protialkohol Obz Ročník 27, Rok 1992, Číslo 5

Bunning, E.
s. 257 – 267
Kolibáš, E.
s. 269 – 277
Jeřábek, P.
s. 279 – 286
Zima, T.
s. 287 – 297
Nešpor, K. – Csémy, L. – Profous, J. – Dvořák, V.
s. 299 – 303
Závislost na druhém jako nemoc    Prehľadové práce
Frouzová, M. – Mráčková, E.
s. 311 – 316