Protialkohol Obz Ročník 27, Rok 1992, Číslo 4

Vantuch, P.
s. 193 – 198
Straka, V. – Straková, V.
s. 199 – 207
Nešpor, K.
s. 209 – 216
Hejda, J. – Krajník, V.
s. 227 – 232
I knihy stárnou    Listy editorovi
Novák, T.
s. 232
Černý, V.
s. 233 – 236
Zahradník, P.
s. 237 – 240
Křivák, F.
s. 240 – 243
Nešpor, K.
s. 244 – 248