Protialkohol Obz Ročník 27, Rok 1992, Číslo 3

Nešpor, K.
s. 159 – 161
Procházková, I. – Černý, V. – Kysilková, J.
s. 163 – 165
Dejiny psychiatrie na Slovensku. VI. časť    História adiktológie
Turček, M.
s. 167 – 173
Súkeník, L.
s. 175 – 179
Nešpor, K.
s. 180 – 181
Sipková, M. – Akimjak, J.
s. 183 – 185
Pohl, V.
s. 187 – 188