Protialkohol Obz Ročník 27, Rok 1992, Číslo 1

Nábělek, L. – Kolibáš, E. – Novotný, V. – Heretik, A.
s. 9 – 17
Straka, V. – Straková, V.
s. 19 – 22
Dejiny psychiatrie na Slovensku. IV. časť    História adiktológie
Turček, M.
s. 23 – 29
Kolibáš, E.
s. 31 – 32