Protialkohol Obz Ročník 26, Rok 1991, Číslo 6

Neoral, L. – Chlup, R. – Loyková, V. – Franková, M. – Zedníková, K. – Bartek, J.
s. 329 – 337
Veselá mysl půl zdraví    Listy editorovi
Potužil, F.
s. 337 – 338
Kožné zmeny pri alkoholizme    Pôvodné práce
Novotný, V. – Kolibáš, E. – Kolibášová, K.
s. 339 – 345
Straka, V. – Straková, V.
s. 347 – 353
Vichnar, M.
s. 353 – 354
Šťastný, V. – Kostroňová, T. – Pokora, J. – Zahradník, P.
s. 355 – 364
Heretik, A. – Krejná, A.
s. 365 – 374
Prevence a zvládání relapsu    Prehľadové práce
Frouzová, M. – Mráčková, E.
s. 377 – 386
Drogy, jejich historie a perspektiva    Príspevky z praxe
Drtil, J.
s. 387 – 390
Opilost jako alibi a kamufláž    Príspevky z praxe
Křivák, F.
s. 391 – 396
"Tri dni ma naháňali..."    Príspevky z praxe
Pohl, V.
s. 397 – 398
Nešpor, K. – Gerlová, E. – Kolářová, Z.
s. 399 – 401
Turček, M.
s. 403 – 414
Vichnar, M.
s. 414 – 416