Protialkohol Obz Ročník 26, Rok 1991, Číslo 5

Novotný, V. – Kolibáš, E. – Heretik, A.
s. 257 – 269
Kosatík, A. – Neoral, L.
s. 271 – 278
Praško, J. – Bašný, Z. – Havlůj, J. – Seifertová, D. – Klaschka, J.
s. 279 – 297
Kunda, S. – Šajgalíková, I.
s. 299 – 301
Dejiny psychiatrie na Slovensku. I. časť    História adiktológie
Turček, M.
s. 303 – 308
Brugmansia – Floripondio    Prehľadové práce
Súkeník, L.
s. 309 – 316
Bajger, O.
s. 317 – 319