Charakterové zvláštnosti dospievajúcich, ktorí používajú návykové látky

Lavkaj, I. J.