Príspevok k niektorým klinickým problémom u pacientov s alkoholickou chorobou pečene

Hromec, J.