Možnosti detekcie alkoholizmu. VI. časť. Hodnotenie markerov vo vzťahu k pohlaviu

Kolibáš, E. – Novotný, V. – Heretik, A.