Naše skúsenosti s terénnou terapiou v doliečovaní alkoholikov

Turček, K. – Csáder, P. – Gábriš, Ľ.