Parenterální aplikace drog: startovací drogy, motivace k abstinenci, terapeutický přístup a výsledky

Hampl, K.