Terapeutické koncepce závislosti na alkoholu z hlediska naší současné praxe

Frouzová, M.