Epidemiologická analýza rizikových faktorů závislosti na alkoholu a abúzu alkoholu u velkoměstských žen

Csémy, L. – Kubička, L. – Kožený, J.