Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 48, Rok 2013, Číslo 2

Úvodník    Úvodník
Višňovský, E.
s. 62 – 63
Dragašek, J. – Drímalová, M. – Martinove, M. – Feketeová, E. – Šútovský, S.
s. 65 – 84
Slezáková, S. – Okruhlica, Ľ.
s. 85 – 94
Višňovský, E.
s. 113 – 117