Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 54, Rok 2019, Číslo 2

Úvodník    Úvodník
Patarák, M.
s. 63 – 66
Višňovský, E.
s. 67 – 88
Okruhlica, Ľ.
s. 89 – 90
Patarák, M.
s. 91 – 93
Okruhlica, Ľ.
s. 94 – 97
Turček, K.
s. 98 – 99
Nábělek, L.
s. 101 – 103