Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 54, Rok 2019, Číslo 3

Úvodník    Úvodník
Okruhlica, Ľ.
s. 111 – 112
Kurilla, A. – Kamendy, Z. – Selepová, S.
s. 113 – 126
Wolt, R. – Babicová, D.
s. 127 – 140