Prvé kroky na využitie protialkoholickej záchytnej stanice ako detoxikačného centra a pre prvú psychiatrickú pomoc v našich podmienkach

Adamica, Ž.