Ochranná léčba v nepříslušné ordinaci

Hlavatý, J.