Naše zkušenosti s netradiční formou partnerské intervence na protialkoholním oddělení

Galuszka, I. – Kovaříková, M.