Případ počínající závislosti na halotanu

Morávek, S. – Krekule, P.