Abúzus alkoholu a epileptické záchvaty

Piťhová, B. – Drobný, M. – Fundárek, J.