Formy doléčování u mužů a žen, závislých na alkoholu a jiných drogách

Birkásová, M. – Heller, J.