Děti z rodin toxikomanů

Novotná, J. – Bartošíková, I. – Spáčilová, M. – Dvořáková, A.