Časová perspektiva a závislost na alkoholu: vlastní zjištění

Bazínková, E.

Časová perspektiva se v posledních letech stala předmětem mnoha výzkumných studií po celém světě. Značná část z nich se zabývá jejím vztahem k nejrůznějším formám rizikového chování. V empirické části jsme srovnávali dvě skupiny – klienty protialkoholních oddělení PL Šternberk a jedince, u nichž byla pomocí Škály závislosti na alkoholu (ADS) závislost na alkoholu vyloučena. Smyslem bylo především zjistit, zda mezi sledovanými skupinami v jednotlivých druzích časové perspektivy signifikantní rozdíl. K ověření stanovených výzkumných otázek a hypotézy jsme použili Zimbardův inventář časové perspektivy (ZTPI).

 

Klíčová slova:časová perspektiva – závislost na alkoholu Zimbardův dotazník časové perspektivy (ZTPI)