Psychoterapie závislostí u méněnadějných. Paradoxní přístup

Frouzová, M. – Mráčková, E.