Efektivita některých modelů ústavní protitoxikomanické léčby v katamnestickém hodnocení

Straka, V. – Straková, V.