Léčba osob závislých na návykových látkách. Srovnání názorů našich odborníků a zkušenosti ze zahraničí

Nešpor, K. – Csémy, L.