Správa z 5. celoslovenského zjazdu socioterapeutických A-klubov (Turčianske Teplice, 19. – 21. 5. 1988)

Bútora, M.