Efektivita některých modelů ústavní protitoxikomanické léčby z hlediska charakteristik a adaptace pacientů

Straka, V. – Straková, V.