Intensivní somatická péče o pacienty v deliriu tremens

Havlůj, J. – Praško, J. – Bašný, Z. – Seifertová, D.