Některé osobnostní charakteristiky alkoholiků ve vztahu k poruchám adaptability a odolnosti vůči zátěži. I. část

Vašina, L. – Šťastný, V. – Kostroňová, T.