Správa zo 172. výročnej konferencie Americkej psychiatrickej spoločnosti (San Francisco, 18. – 22. máj 2019)

Višňovský, E.