Protialkohol Obz Ročník 24, Rok 1989, Číslo 5

Afektívne poruchy pri alkoholizme    Pôvodné práce
Heretik, A. – Kolibáš, E. – Novotný, V. – Nábělek, I.
s. 257 – 264
Kořínková, V. – Novotný, V. – Dimová, N.
s. 265 – 274
Alkohol a poľovníctvo    Prehľadové práce
Turček, K.
s. 275 – 279
Vantuch , P.
s. 281 – 291
Alkohol a pečeň. III. časť    Príspevky z praxe
Šošovec, V.
s. 293 – 298
Nábělek, L. – Vavro, J. – Müncnerová, L.
s. 299 – 302
Novotná , J. – Bartošíková, I.
s. 309 – 312
Tyl, J. – Votýpková, P.
s. 313 – 318
Nešpor, K.
s. 318 – 319