Protialkohol Obz Ročník 24, Rok 1989, Číslo 3

Hampl, K.
s. 135 – 141
Novotný, V. – Kolibáš, E. – Heretik, A.
s. 143 – 146
Peev, V. – Mateva, M.
s. 147 – 152
Herr, E. – Martinove, M.
s. 153 – 157
Straka, V. – Straková, V.
s. 159 – 162
Alkohol a pečeň. I. časť    Pôvodné práce
Šošovec, V.
s. 163 – 173
Hypnorelaxace ve velké skupine    Prehľadové práce
Nešpor, K.
s. 183 – 185
Hošovský, R.
s. 186