Protialkohol Obz Ročník 24, Rok 1989, Číslo 2

Velický, V.
s. 65 – 73
Vantuch, P.
s. 75 – 80
Nábělek , L. – Máťašová, M. – Müncnerová, L.
s. 81 – 83
Kudrle, S.
s. 85 – 88
Straka, V. – Straková, V.
s. 89 – 92
Problematika alkoholických psychóz    Príspevky z praxe
Dostálová, I. – Řehan, V. – Puszkailer, I.
s. 93 – 96
Řehan, V. – Dostálová, I. – Puszkailer, I.
s. 97 – 100
Neumann, J. – Netík, K.
s. 101 – 105
Votýpková, P. – Tyl, J.
s. 107 – 112
Pohl, V.
s. 113 – 116
Frouzová, M. – Mráčková, E.
s. 117 – 121
List editorovi    Listy editorovi
Rubeš, J.
s. 121 – 122