Protialkohol Obz Ročník 24, Rok 1989, Číslo 1

Praško, J. – Bašný, Z. – Havlůj, J. – Seifertová, D.
s. 11 – 21
Heretik, A. – Šarišská, R. – Žákovicová, M.
s. 23 – 29
Nábělek, L. – Vavro, J. – Müncnerová, L.
s. 31 – 35
Mládež a drogy    Správy
Merhaut, B.
s. 35 – 36
Novotná , J. – Bartošíková, I. – Spáčilová, M.
s. 37 – 41
K problému posuzování toxikomanie    Príspevky z praxe
Šťastný, V.
s. 43 – 47
Tichá, M.
s. 49 – 52
Nešpor, K. – Brichcínová, M. – Fanfulová, E. – Čechová, M.
s. 53 – 57
Monar – Fascinace a fakta    Na pomoc praxi
Kotański, M.
s. 57 – 63
Pohl, V.
s. 59 – 61